BRANISLAV CUKIC PSIHOLOGIJA RADA PDF

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu; Psihologija učenja ( knjiga prva) Bogdanović Vesna, Mirović Ivana, Ličen Branislava, Kreiranje udžbenika za stručni engleski Marjanovic P., Miloradov M., Cukic Z., Sakulski D., Bogdanovic S.: “Integrated cadastre (Inventory System) for pollution sources in. ČUKIĆ, Branislav: Procena uspešnosti poslovođa u funkciji zahteva koje im upućuju njihovi radnici i U: Psihologija, 4 (), , str. Dejan Cukic – Julija Uvod: G,Cadd9,D G Cadd9 D G Cadd9 D Jos pamtim tvoje usne kako Branislav Cukic – Psihologija uments.

Author: Mukasa Nishura
Country: Mauritius
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 2 June 2006
Pages: 109
PDF File Size: 18.75 Mb
ePub File Size: 1.93 Mb
ISBN: 621-4-67804-386-6
Downloads: 13420
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kabar

Home Documents Topolcic Bibliography.

Topolcic Bibliography

Post on Mar views. To je jedna od prvih bibliografija rda ovog podruja a nastala je kao rezultat potrebe za uvidom u zastupljenost spomenute tematike u znanstvenoj periodici u navedenom razdoblju. Kako se istraivana problematika “prirodno” interdisciplinarno i funkcionalno vezivala uz dodirna podruja politiku ekonomiju, samoupravljanje Tako je radx i dio literature koji analizira samoupravljanje kad se ono pojavljuje kao jedan od aspekata popisanog podruja. Bibliografija je raena na temelju Jugoslavenske ivanjem samih naslova.

Socijalne vrednote zaposlenih Moderna organizacija, 3, str.

Predindustrijski mentalitet pregled, 4, str. Samoupravljanje i ponaanje strunih i rukovodeih kadrova u radnoj organizaciji.

Direktor, 2 ,17, str. Monotonija rada, vremenska konvejeru. Nauka i praksa, 174, psihologijja. Konflikti u radnim organizacijama. Uloga rukovoenja , str. Gledita, i tempo rada na str. Prilog razmatranju pojave trajka u naem drutvu. Nauno-tehnika pregled, 4, str. Metodologija za utvrivanje efekata obrazovanja na produktivnost. Metode ltehnlke organizacije, 223, str. Odnos izmeu brznislav na istom radnom mjestu i procjene uspjenosti i fenomen spontane selekcije radnika.

  ALTECH AUTOPAGE PDF

Revija za psihologiju, 11, str. Pokuaj mjerenja stupnja utjecaja lanova organizacije u radu organa upravljanja poduzea. Revija za psihologiju, 1 ,2, str.

Broj godita u zagradi ne nalazi se na izvoru, ve predstavlja logian? Komuniciranje v skupini in formalni sistemi komuniciranja. Mo i struktura moi u jugoslovenskim ,2, str. Self-Management , str. Sociologija,Egalitarianism and Social Differentiation. Konfliktne situacije i poslovni sistemi radnih organizacija. Direktor,2, str. Mogu li lanovi radne grupe biti uzajamno isto toliko dobri ocjenjivai profesionalne uspjenosti kao i rukovodioci. Organizaciona analiza osnovnih elemenata koji utjeu na produktivnost rada u proizvodnji s diskontinuiranim procesima.

Radna jedinica, 97, str. Industrijski sukobi u naim uvjetima. Sociologija, 2, str.

Asertivnost za zemaljske anđele – Kako da budete puni ljubavi, umesto previše fini – Knjizara MI

Antinomije i planiranje razvoja industrijskog drutva u Jugoslaviji. Sociologija, 12, str. Nain praenja i prouavanja integracionih i samoupravnih procesa u Zavodima “Crvena zastava”. Socioloki pregled, 51, str. Nekateri problemi nizke izobrazbne raea zaposlenih v obini Maribor. Anthropos, 3, str. Participacija zaposlenih u jugoslovanski organizacija, 4 ,2, str.

Stalia zaposlenih v jugoslovanski rizika. Moderna organizacija, 4, str. Modernaindustiji do podjetnikog efikasnosti.

Gertruda i Klaudije – Knjizara MI

Neki psiholoki aspekti organizacione Kadrovi i rad, ,5, str. Razliiti teoretski pristupi motivacionom nizacionog ponaanja. Revija za sociologiju, 1 ,1, str.

Tipi integracije pri nas. O psiholoko] uslovljenosti povreda na radu. Varijacije na temu samoupravljanja. Politikamisao, 84in insti Moderna organizacija,str. Poleksperimentalni modeli vrednotenja uspenostl tucionalnih reform. Moderna organizacija, 45, str. Nae pishologija, 153, str. Komparativna motivno-funkcionalna analiza naeg kolektivno-samoupravnog sistema.

Ekonomist, 24, str. Procena uspenosti poslovoa u funkciji zahteva koje im upuuju njihovi radnici i branislwv. Kadrovi i rad, ,2, str. Obrazovanost rukovodilaca za rukovodee uloge u industrijskim radnim organizacijama. Organizacija lastnega dela na delovnem mestu.

Dejan Cukic – Julija

Moderna nizacija, 4, str. Aktuelni problemi radnikog samoupravljanja nomski pregled, 22, str. Gdje su uzroci stagnacije. Povezanost organizacije posla i osobina neposrednog rukovodioca. Psihologija, 44, str.

  HUMAN CHROMOSOME VARIATION HETEROMORPHISM AND POLYMORPHISM PDF

Neki aspekti radne stabilnosti i fluktuacije fakultetski obrazovanih kadrova i VKV radnika. Analiza participacije delavcev pri samoupravnem odloanju na ravni delavskega sveta. Moderna organizacija, 4 ,10, str. Distribucija utjecaja u radnim organizacijama. Procena radnih mesta metodom grupnog rangovanja. Moderna organizacija,49, str. Radimo li zbog novca. Psihologija, 4, str.

Tehnino tehnoloka organizacija in samoupravljanje. Razvoj delavskega ganizacija, 4 ,1, str. Neka saznanja o psihosociolokoj uslovljenosti produktivnosti u radnoj jedinici. Radna jedinica, 103, str. Nae teme,1511, str. Oris organizacijskih in lovekih problemov pri racionalizaciji dela.

Moderna organizacija, 42, str. Neki elementi socijalne strukture i pokretljivosti radnika rudnika bakra Majdanpek. Socioloki pregled, 5 ,1, str. Izvori konflikta u radnim organizacijama. Sociologija, 133, Jedan pristup prouavanju fluktuacije psihologiha osnovu psihooogija intervjua. Radnik i tehniki nivo proizvodnje. Distribucija12, str. Sociologija, 13 ,1,utjecaja u naim poduzeima.

Indiciranje prirodne selekcije kadrova na osnovi povezanosti staa i procjene radne uspjenosti. Kadrovi i rad,1, str. Problemi pri vzpostavljanju demokratine distribucije vpliva v gospodarskih pihologija. Spremembe politinega in gospodarskega sistema Jugoslavije in organizacijska uinkovitost samoupravljanja.

Produktivnost Nae teme, 154, str. Sociolog rada u sukobu izmeu humanistikih i menaderskih zahteva profesije i drutvene prakse. Drutvene vrednosti i struktura upravljanja: Sociologija, 131, str. Metoda in rezultati diagnosticiranja derna organizacija, 4 ,1, str.