KUPOPRODAJNI UGOVOR MOTORNOG VOZILA PDF

Ukoliko želite pomoći radu ove stranice to možete učiniti na dva načina: a) pošaljite nam vlastiti primjer ukoliko imate određeni ugovor na svojem kompjuteru koji. O PRODAJI l KUPOVINI MOTORNOG vOZlLA Kupac kupuje od prodavca motorno vozilo koje je predmet ovog ugovora po viđenju u nađenom stanju`. Kupoprodajni Ugovor Za Auto Obrazac: +: Ugovor O Ugovor O Kupoprodaji Motornog Vozila Obrazac: +:

Author: Kigazil Tojataur
Country: Greece
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 20 December 2015
Pages: 268
PDF File Size: 8.86 Mb
ePub File Size: 4.89 Mb
ISBN: 573-4-64865-874-4
Downloads: 88233
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: JoJomi

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje HZMO: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje HZZO: Tiskanica 1, Tiskanica 2. Ove obrasce je najjednostavnije kupiti u Narodnim novinama, papirnicama, i sl. Table of Contents Obrasci za poreznu upravu.

Prijava obrta ili samostalne djelatnosti. Mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Kako kupiti automobil u Njemačkoj i koliko je to isplativo?

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Interni obrasci za poslovanje tvrtke ili obrta.

Popis dokumenata potrebnih za prijavu pravne osobe u poreznoj upravi. Obrazac podataka pravne osobe OP.

Koristi se kod prijave pravne osobe u poreznu upravu. Obavlja transakcije unutar EU. Podaci o stvarnim vlasnicima RBA. RPO obrazacprijava u registar vvozila obveznika.

  EXTRACT RENDERABLE TEXT PDF

Primjeri Ugovora

Koristi se uglavnom kod prijave obrta ili samostalne djelatnosti u poreznu upravu. Zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a.

Interni akt-Zakon o fiskalizaciju u prometu gotovinom. Odluka o reinvestiranju dobitka. Zakona o porezu na dohodak. Zahtjev za dodjelu OIB-a. Zahtjev za izdavanjem potvrde o imovnom stanju. Zahtjev za izdavanje porezne potvrde. Zahtjev poreznoj upravi za povrat PDV-a. Zapisnik o osnivanju j. Kalkulator prijave prijave poreza na dohodak za Ugovor o djelu honorar.

Aneks dodatak ugovora o radu.

Obavijest o prestanku radnog odnosa. Redoviti otkaz ugovor o radu.

Sporazumni raskid ugovora o radu. Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o motorng. Odluka o osobno uvjetovanom otkazu ugovora o radu. Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu. Odluka o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora. Otkaz ugovora kypoprodajni radu izvanredni Evidencija o radnom vremenu ; Evidencija o radnom vremenu.

Potvrda o radnom odnosu. Ogledni primjer popunjenog M-1P obrasca. Ogledni primjer popunjenog MP obrasca. Ogledni primjer popunjenog M-2P obrasca. Ogledni primjer popunjenog M-3P obrasca.

Kako kupiti automobil u Njemačkoj i koliko je to isplativo? |

Ogledni primjer popunjenog M-PP obrasca. Upute za prijave i odjave u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Zahtjev za izdavanje izvatka iz sudskog registra.

  IMMORTAL HIGHLANDER KAREN MARIE MONING PDF

Primjer popunjavanja putnog naloga. Putni radni list u prijevozu za vlastite potrebe. Odluku o reinvestiranju dobititi. Odluku o isplati predujma udjela u dobitku.

Zahtjev za otpis poreznog duga. Zahtjev za smanjenje visine predujma poreza na dohodak. Zahtjev za smanjenje visine predujma poreza na dobitak. Opomena zaposleniku prije otkaza. Odluka o isplati regresa zaposlenicima. Odluka o isplati jubilarne nagrade zaposlenicima. Odluka o sistematskim pregledima. Odluka o darovanju za zdravstvene potrebe. Izjava o nepostojanju duga prema zaposlenicima. Blank template Actarius. Ugovor o prijenosu kupoprodaji gospodarske cjeline. Ugovor o prijenosu ugovora – obrt vs.

Obrasci za poreznu upravu

Ugovor o prijenosu gospodarske cjeline – obrta. Ugovor o prijenosu gospodarske cjeline obrta. Ugovor o autorskom honoraru. Ugovor o zakupu poslovnog prostora. Raskid ugovora o zakupu poslovnog prostora. Ugovor o najmu sa slobodno ugovorenom najamninom. Izjava o prijeboju kompenzacija. Ugovor o kupoprodaji motornog vozila. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti za 20XX. Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: